Vai và Lưng

Massage thư giãn

45 phút 60 phút
350.000 450.000

Massage Thái

45 phút 60 phút
390.000 490.000

Massage đá nóng

45 phút 60 phút
390.000 490.000

Ấn huyệt Shiatshu

45 phút 60 phút
390.000 490.000