SlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlide

Tẩy lông

Toàn bộ mặt   420,000 Ria mép   100,000
Lông mày  100,000 Trán   150,000
Dưới cánh tay   100,000 Cằm   150,000
Ngực  290,000 Lưng   480,000
Nửa tay   230,000 Nửa lưng   250,000
Toàn bộ tay   370,000 Toàn bộ bikini  420,000
Toàn bộ chân   490,000 Nửa  250,000
Nửa chân  280,000    

Đặt dịch vụ