SlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlide

Nail

NAIL

OPI

CND product

Móng thường 120,000 150,000
Móng sơn gel 250,000 290,000
Vẽ móng Pháp thường 140,000 170,000
Vẽ móng Pháp gel 280,000 320,000
Vẽ móng theo thiết kế    50 - 350,000 50 - 350,000
Gắn móng giả 150,000 150,000
Đính đá 50-150,000/piece 50-150,000/piece
Dán các họa tiết theo hình 20 - 50,000/form 20 - 50,000/form
Glitter 15,000/finger 15,000/finger
Tẩy da chết chân 100,000 100,000

Đặt dịch vụ