Massage chân

Thư giãn

45 phút 60 phút
290,000 350,000

Chân đá nóng

60 phút 75 phút
390,000 490,000

Chăm sóc chân (Ngâm chân với muối biển,tẩy da chết, massage, ủ bùn) với sản phẩm CND – USA

75 phút
490,000